In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH

DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MYSIADLE

Rodzice zainteresowani kontynuowaniem przez Ich dzieci edukacji przedszkolnej w roku 2018/2019 w Gminnym Przedszkolu w Mysiadle, proszeni są o wypełnienie i złożenie w dniach od 22.02.2018r. do 28.02.2018r.

DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Rodzice składają wyłącznie deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

(nie składają wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola).

Deklaracje są do pobrania w grupach.

 

REKRUTACJA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MYSIADLE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Mysiadle ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oraz inne potrzebne druki, można pobrać

siedzibie Gminnego Przedszkola w Mysiadle, ul. Osiedlowa 4, lub na stronie internetowej przedszkola.

Wypełnione wnioski należy składać wraz z kompletem dokumentów, w sekretariacie Przedszkola 

od 01 marca 2018r. do 30 marca 2018r. w godzinach 700-1600.

 

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z rozpoczynającą się w dniu 1 marca 2018 r.

rekrutacją do Publicznych Przedszkoli w Gminie Lesznowola na rok szkolny 2018/2019

informujemy, że Gminne Przedszkole w Mysiadle prowadzi rekrutację do oddziałów integracyjnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu Gminy Lesznowola

przyjmowane będą na podstawie złożonego wniosku, do którego należy dołączyć,

oprócz innych wymaganych dokumentów,

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego

decyduje dyrektor przedszkola.

harmonogram

Kryteria rekrutacji zostały określone w:

1.Uchwale Nr 419/XXVIII/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

2.Uchwale Nr 420/XXVIII/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

3.Uchwale Nr 423/XXX/2017 z dnia 12 maja 2017 r. 

Dokumenty do pobrania:  

_Wniosek_przedszkola_oddziały przedszkolne-1

_Oświadczenie_kontynuacja edukacji przez rodzeństwo

_Oświadczenie_samotne wychowywanie

_Oświadczenie_wielodzietność

_Oświadczenie o dochodach