startowa2020

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

Początki Przedszkola  

Przedszkole powstało w 1981r. z inicjatywy grupy mieszkańców Mysiadła, pracowników istniejącego wówczas Kombinatu Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych w Mysiadle. Dzięki dużym nakładom finansowym Zakładu oraz społecznej, ofiarnej pracy pracowników i innych osób – mieszkańców Mysiadła, adaptowano na przedszkole część budynku tzw. hotelu robotniczego.

Pierwszego września 1981r. trzyoddziałowe Przedszkole przy KPGO w Mysiadle witało swoich pierwszych przedszkolaków – było to ogromne wydarzenie w tej niewielkiej, podwarszawskiej miejscowości. W czasie likwidacji Kombinatu Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych, Przedszkole przejęła Gmina Lesznowola i od 1 marca 1992r. Przedszkole w Mysiadle jest Przedszkolem Gminnym.

Od września 2014r. Przedszkole zmieniło siedzibę i przeniosło się do budynku przy ulicy Osiedlowej 4.

 Bardzo duże zainteresowanie naszym Przedszkolem spowodowało, że Organ Prowadzacy - Gmina Lesznowola, uruchomił ponownie 3 oddziały przy ulicy Osiedlowej 10, a następnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego, uruchomił dwa oddziały integracyjne. We wrześniu 2019r. przedszkole powiększyło się o dodatkowe 3 oddziały w budynku przy ul. Osiedlowej 2B.

Przedszkole dziśonas

Obecnie Przedszkole liczy 11 oddziałów (w tym dwa oddziały integracyjne), zlokalizowanych w trzech budynkach .

Przedszkole w Mysiadle jest placówką publiczną. Uczęszczają do niego dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.

Przedszkole działa w oparciu o przepisy prawa oświatowego, kodeks pracy, statut i regulaminy.

W roku szkolnym 2015/2016 Przedszkole było poddane ewaluacji zewnętrznej całościowej. Był to duży sprawdzian dla naszej placówki. Wyniki zawarte w raporcie z ewaluacji wykazały spełnienie przez Przedszkole wszystkich wymagań.   

Duży wpływ na wysoki poziom pracy przedszkola ma dobra współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny a także instytucjami i osobami prywatnymi.

Atmosfera w naszym przedszkolu jest bardzo dobra, przypomina atmosferę rodzinną i tak właśnie powinno być.

Dzieci są dobrymi psychologami, wyczuwają zdenerwowanie osoby dorosłej, wiedzą też, który uśmiech jest szczery, a który wymuszony.Obserwują i przejmują sposoby zachowań osób dorosłych, naśladują sposoby wypowiadania się dorosłych i ich wzajemnego odnoszenia się do siebie.

Nie bez znaczenia dla prawidłowego rozwoju dziecka jest więc fakt, właściwych relacji interpersonalnych w zespole pracowników przedszkola – w końcu dzieci  przebywają z tymi ludźmi prawie całe dnie przez pięć dni w tygodniu.

Każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia. Nauczyciel na początku roku zapoznaje się z kartami zgłoszeń, żeby zebrać informacje o dziecku. Następnie obserwuje dzieci, a po zebraniu obserwacji dzieli dzieci na grupy dyspanseryjne i w ramach pracy wyrównawczej prowadzi zespołowe zajęcia usprawniające i korygujące oraz poszerzające zakres wiedzy i umiejętności dzieci.

Nasze przedszkole dobrze przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Doświadczenia w stosowaniu metody prof.Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, pozwoliły nam na osiąganie wysokich wyników w pracy w zakresie realizacji treści programowych z pojęć matematycznych.Wprowadzenie do pracy z dziećmi elementów innych metod pedagogicznych, wniosło wiele nowego do naszej pracy; zmienił się schemat wielu zajęć dydaktycznych, powstały w salach miejsca edukacyjne, częściej jest wykorzystywana twórcza aktywność dziecka, przybyło wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, ułatwiających przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania.

 

Oferta zajęć prowadzonych w godzinach wykraczających poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej:

 - Terapia logopedyczna indywidualna 

- Profilaktyka i terapia logopedyczna grupowa

- Indywidualne zajęcia z psychologiem

- Grupowe zajęcia profilaktyczne z psychologiem

- Zajęcia z elementami treningu umiejętności społecznych

- Zajęcia w ramach realizacji programu "Przyjaciele Zippiego"

-Religia

- Rytmika

- Język angielski

- Gimnastyka korekcyjna

oraz zajęcia warsztatowe w grupach.

Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w Przedszkolu.